E-sport

PT er E sport lukket

snak med Casper hvis du godt kunne tænke dig at gå til E-sport


Hvad er Esport? 

Betegnelsen esport står for ‘Electronic Sport’ og dækker over konkurrencer i computerspil. Når vi laver esports aktiviteter, handler det om at træne sammen som et hold mod et fælles mål. Esport skaber også muligheder for at møde andre klubber/skoler i turneringer, træningskampe, LAN-aftener osv. 

Esport er med tiden blevet utrolig populært, og da vi i klubben følger børnene og deres interesser - så er esport også på vores program 3 gange om ugen. Vi har hold mandag, onsdag og et pigehold om fredagen, alle hold træner 1 time af gangen. 

Esport er mere end chips og sodavand foran skærmen - det er en grobund for et fællesskab, sundhed, relationer og samarbejde. 

Hvordan arbejder vi med Esport i klubben? 

Til esport i Klub Granskoven får børnene mulighed for at være en del af et fællesskab. Her mødes alle på lige fod med den samme interesse og det samme mål - nemlig at blive bedre til at spille counter-strike og få nogle gode oplevelser sammen med andre - sammen med en voksen, der forstår den verden, og som kan hjælpe dem med at finde rundt i den. 

Til e-sports træning, er der først og fremmest fokus på, at lære at arbejde sammen som et hold. Det kan måske lyde simpelt? men børnene oplever hurtigt, hvor stor en forskel det gør for dem og deres eget spil, at de bliver nødt til at fokusere på hvordan de bedst muligt arbejder sammen. Når vi arbejder sammen er det med tanken på at danne et fællesskab, og dermed styrke børnenes relationer til hinanden. De bliver coachet i kommunikation og hold strategier, og måden vi kommer frem til et fælles mål. 

Vi arbejder med forskellige roller, og at det er okay, at ikke alle er lige gode til det samme, men derimod har noget forskelligt, at bidrage med - Hos os er der ikke nogen der er gode eller dårlige, men vi er derimod et hold der hjælper hinanden til at være på lige fod med hinanden. Vi trækker hinanden op, og hjælper hvor det halter gennem positiv, konstruktiv kritik og træningsøvelser - det betyder dermed også at der ikke er nogen der ikke er egnede til esport, tværtimod er vi der alle sammen for at lære og at blive bedre, sammen. 

Derudover fokuserer vi meget på, hvordan man taler til hinanden, når man spiller. Vi arbejder med den positive tone, og vi lærer at navigere i modgang. Vi arbejder med at håndtere vores frustrationer og følelser i spillet, og flytte fokus fra det negative og omdanne det til noget positivt og konstruktivt for holdet. 

Slik, chips og sodavand forbinder mange med gaming/esport foran skærmen - vi har stort fokus på sundhed hos os, og hvor stor en betydning kost og motion har for esport og vores præstationer i spillet. Når man gamer foran skærmen i mange timer om dagen, er det let at tilegne sig dårlige vaner som f.eks. nemme og usunde madvalg. Derfor italesætter vi og har fokus på hvad kost, motion og søvn har af betydning for vores esport. Det er derfor også kun tilladt at drikke vand under træningen - og ikke alt vores træning foregår foran skærmen. 

Alt dette er med til at skabe en god fællesskabsfølelse. De lærer også, at de har et ansvar overfor resten af holdet. Både i forhold til at møde op som aftalt og at tale pænt for ikke at skabe dårlig stemning på holdet.